top of page

Opleiding SILCI
Interne brandweerdienst

Tijdens deze training leren deelnemers theorie en worden ze geconfronteerd met praktische oefeningen om brand te blussen. Deze opleiding beantwoordt aan de doelstellingen vereist door de Code van het welzijn op het werk voor de leden van de interne brandweer.

→ Verplicht sinds 2014 voor bedrijven ongeacht het aantal personen, deze training is verplicht!

VOOR WIE?  

→ Alle bedrijven die de brandweeropleiding nog niet hebben gevolgd of willen updaten. 

Aantal deelnemers : max. 12

Looptijd : 4h 

Aantal trainers : 2  

Haakje : Online

Prijs : Vrijblijvend op offerte 

Inhoud : 

- Verbranding - Vuur - De vuurdriehoek - De vuurvijfhoek

- Verspreiding van vuur

- Gevaren bij brand

- Brandklassen

- Blusmiddelen en gebruik van kleine blusmiddelen

- Taken van de eerste interventiegroep

 

→ Tijdens de praktische oefeningen gebruikt elke deelnemer de verschillende blusmiddelen om de voor- en nadelen ervan te ontdekken (CO2-blusser - Poederblusser - Blusdeken)

 

Theorie:

- Taken ontruimingspersoneel

Handig:

- Procedures - Technische communicatie - Ontruimingstechnieken - Deuren en nooduitgangen

...

Advies | Gezondheid & Training BVBA | Wallonie -Verkoop van medische apparatuur - Opleiding in eerste hulp en veiligheid -
consultancy Defibrillator EHBO

bottom of page