top of page

EHBO-cursus met jaarlijkse herhaling

Ter herinnering, volgens het koninklijk besluit van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp aan werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of ziekte (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), worden alle werkgevers geacht een opleiding te krijgen voor hun personeel wie moet in staat zijn om in geval van nood de eerste levensreddende acties te ondernemen (ongeval of ziekte op het werk).

 

VOOR WIE?  

→ Alle openbare maar meer in het bijzonder bedrijven met meer dan 20 personen. KMO, handelsonderneming... en iedereen die wil weten hoe je een leven kunt redden!

Aantal deelnemers : max. 15 

Looptijd : 15.00 uur (gedurende 2 of 3 dagen)

Aantal trainers : 1  

Haakje : Handleiding

Prijs : Vrijblijvend op offerte 

Inhoud :

 • Basisprincipes in 4 stappen voor het beoordelen en afhandelen van noodsituaties.

 • Cardiopulmonale reanimatie (Basic Life Support): theorie + praktijk

 • Gebruik van een defibrillator (DEA): theorie + praktijk 

 • Hartziekte (hartaanval, angina pectoris) 

 • Bloedingen

 • Risico op hypovolemische shock

 • Ademhalingsproblemen (astma, hyperventilatie,…) + Asphyxie 

 • Neurologische aandoeningen (diabetes, epilepsie, beroerte, syncope, …) 

 • Omgevingsstoornissen (onderkoeling/hyperthermie, vergiftiging, enz.)

 • Traumatologie (blessures, breuken, etc.) 

 • Examen (Test) 

 • Praktisch beroerte Diabetes Bloeding Bandages 

 • Q&A + opleidingsevaluatieblad door kandidaten

+ opfriscursus van 4u00/jaar (verplicht)

 

Theoretische + praktische cursussen die dieper materiaal integreren (anatomie, fysiologie, enz.)

 

Meer info op : http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=563

--> Deze opleiding wordt gevolgd door een verplichte jaarlijkse herhalingscursus van 5 jaar

Advies | Gezondheid & Training BVBA | Wallonie -Verkoop van medische apparatuur - Opleiding in eerste hulp en veiligheid -
consultancy Defibrillator EHBO

bottom of page