top of page

Specifiek risico

In het geval dat specifieke risico's verbonden zijn aan de activiteit van de onderneming, moet de basisopleiding worden aangevuld met een specifieke opleiding op basis van de gelopen risico's en hun simulatie zoals vereist door de code in artikel I.5-13. De specifieke risico's worden geïdentificeerd door de werkgever in samenwerking met de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer en de interne dienst na overleg met het Comité. Wij kunnen u helpen bij het bepalen van de inhoud van deze specifieke training.

VOOR WIE?  

→ Alle bedrijven met specifieke risico's in verband met hun activiteiten (brandwonden, elektrocutie, snijwonden, enz.)

Aantal deelnemers : max. 15 

Looptijd : 5h 

Aantal trainers : 1  

Haakje : bestanden

Prijs : Op inschatting, want opleiding specifiek voor elk bedrijf

Inhoud :

  • Specifieke opleidingen op basis van de risico's die het bedrijf loopt:

  • Biologische middelen

  • Chemische middelen

  • Evacuatietechniek afhankelijk van de locatie

  • TECC - Tactische hulp bij noodgevallen

  • Gebruik van bedrijfsspecifieke EHBO-middelen

Advies | Gezondheid & Training BVBA | Wallonie -Verkoop van medische apparatuur - Opleiding in eerste hulp en veiligheid -
consultancy Defibrillator EHBO

bottom of page