SPECIFIEKE RISICO

Indien specifieke risico’s verbonden zijn aan de activiteiten van de onderneming, dient de basisvorming te worden aangevuld met een specifieke vorming gesteund op deze risico’s en in praktijk gebracht onder de voorwaarden vermeld in artikel I.5-13 van de codex. De specifieke risico’s worden bepaald door de werkgever met medewerking van de preventieadviseur-arbeidsarts en de interne dienst en na advies van het Comité.

Specifieke opleiding m.b.t. tot risico’s eigen aan de onderneming:

  • Biologische agentia

  • Chemische agentia

  • Evacuatietechnieken eigen aan de site

  • Gebruik van EHBO-materiaal eigen aan de onderneming

Doelgroep → Alle bedrijven met specifieke risico’s in verband met hun activiteit

Aantal deelnemers : max. 15 

Duur : 5u

Aantal lesgever : 1  

Handleiding : Fiche

Advies | Gezondheid & Training BVBA | Wallonie -Verkoop van medische apparatuur - Opleiding in eerste hulp en veiligheid -
consultancy Defibrillator EHBO