Opleiding Nijverheidshelper

De basiskennis en –vaardigheden moeten toelaten dat de hulpverlener de doelstellingen opgenomen in de bijlage bereikt, met het oog op:

  • het herkennen van de levensbedreigende medische toestand van personen,

  • het toepassen van de principes van de eerste hulp in afwachting van het tussenkomen van gespecialiseerde diensten.

 

Opleiding:  van 15uur ( 2x 7.5u of 3 x 5u) voor maximum 15 kandidaten.

De kandidaten ontvangen een erkend brevet - We zijn opgenomen in de lijst van instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken

 door FOD WASO

Een hulpverlener moet een jaarlijkse bijscholingssessie bijwonen, zoniet wordt hij geacht niet langer te beschikken over de nodige kennis en vaardigheden inzake eerste hulp. In dat geval zal de werknemer opnieuw een volledige opleiding moeten doorlopen, zo niet wordt hij niet langer vermoed op te treden als hulpverlener in het kader van het KB van 15 december 2010.

 

Doelgroep:  alle ondernemingen van de groep A, B of C

Prijsofferte aanvragen
arrow&v

Bedankt!