Opleidingen verstrekt door professionele gezondheidsmedewerkers op vlak van eerste zorgen en levensreddende handelingen

Om te leren hoe je een leven kunt redden...

Opleiding
 BLS-AED

Opleiding in cardiopulmonale reanimatie voor volwassenen + gebruik van een halfautomatische defibrillator (AED) - Officieel ERC-certificaat.

Opleiding
 BLS-AED

Opleiding in cardiopulmonale reanimatie voor volwassenen + gebruik van een halfautomatische defibrillator (AED) - Officieel ERC-certificaat.

Levensreddende handelingen

Indien er specifieke risico's verbonden zijn aan de activiteit van het bedrijf, dient de basis EHBO-opleiding aangevuld te worden met een specifieke opleiding

PBLS-training
Kinderen

Op schatting en à la carte, volgens de behoeften van de klant, 100% aanpasbaar. Als u specifieke risico's heeft binnen uw bedrijf (Elektrocutie, brandwonden, ...)

Levensreddende handelingen

Voor bedrijven ingedeeld in groep D (<20 personen),  Training in het gebruik van de EHBO-doos en het bellen van de betreffende hulpdiensten.

Opleiding
 BLS-AED

Opleiding in cardiopulmonale reanimatie voor volwassenen + gebruik van een halfautomatische defibrillator (AED) - Officieel ERC-certificaat.

Opleiding
 BLS-AED

Opleiding in cardiopulmonale reanimatie voor volwassenen + gebruik van een halfautomatische defibrillator (AED) - Officieel ERC-certificaat.

Opleiding 
bedrijfshulpverlener
Levensreddende handelingen

Officiële EHBO-opleiding die voldoet aan de vereisten van de artikelen 12 en 13 van het Koninklijk Besluit van 15 december 2010 betreffende EHBO

  Deze opleiding voldoet aan de eisen van bijlage I.5-1 van de Code voor welzijn op het werk.

→ Jaarlijkse verplichting om uw “EHBO” certificaat te behouden

Advies | Gezondheid & Training BVBA | Wallonie -Verkoop van medische apparatuur - Opleiding in eerste hulp en veiligheid -
consultancy Defibrillator EHBO